Meny

Föreläsaren för dig som vill se framtidens möjligheter

1000+ evenemang 40+ länder i hela världen​

En av Europas mest framtstående föreläsare, här ser du varför.

Föreläsningar & ämnen

När alla har tillgång till avancerad teknologi är det inte längre en konkurrensfördel. I en värld av artificiell intelligens kommer tävlingen att handla om åsikter, känslor och fantasi – allt det vi kallar för mänsklig intelligens.

Hållbarhet brukade vara ett problem, en kostnad eller kanske ett välgörenhetsprojekt. Idag söker alla, från investerare till kunder, efter nästa Tesla. Tävlingen mot noll har börjat.

Distansarbete handlar inte om arbetsplatsen, utan snarare om en förändring i ledarskapet. När arbete inte längre är en plats måste teamet övergå från att vara självorganiserande till att vara självledande.

En av de oundvikliga slutsatserna av disruptiv förändring är ett sjunkande värdet av erfarenhet. För att hantera den ökade förändringstakten måste vi fokusera på att skapa en kultur som är tillräckligt modig för att utmana erfarenhet.

Föreläsare/Keynote speaker Sefan Hyttfors

Framtidsforskaren

Vi lever i den mest spännande av tider. Internet har kopplat samman människor över hela världen och lagt grunden till ett nytt samhälle. För första gången i historien kan civilisationen bygga på samarbete utan traditionella hierarkier.

Och med AI förstärker vi människans möjligheter att skaffa kunskap och lösa problem. Snart har vi alla en supersmart assistent för beslutsfattande tillgänglig dygnet runt utan kostnad.

Digitaliseringen i kombination med den gröna revolutionen utmanar snabbt alla våra gamla modeller. Nu bygger vi en helt ny värld i rekordfart. 

Våra problem är många men människan har alltid brottats med svårigheter. 2000-talets möjligheter är däremot av en helt ny karaktär. Möjligheterna är större än våra drömmar. 

Stefan Hyttfors har beskrivits som “Det bästa på en scen efter Hans Rosling”. Han föreläser om aktuella trender som förändrar världen, alltid med fokus på relevans för de som lyssnar. Stefan kan bokas som keynote-talare.

Nyheter & Inspiration

En liten grupp inflytelserika personer har möjlighet att manipulera penningutbudet (genom att trycka mer) och räntor, som i princip är kostnaden för att låna pengar. Å ena sidan uppmuntrar de människor och företag att ta på sig mer skulder eftersom det är billigare. Sedan, å andra sidan, har de makten att höja räntorna för att hämta tillbaka allt över tid.
We went from mainframe computers to desktop to laptop to mobile and wearables. We are now wearing computers on our bodies, thus producing vast amounts of data not only from the outside world but also from the inside. Approximately 90% of all the worlds data was produced in the last two years, and now comes A.I. to make sense of all the data, to find patterns and new knowledge.
Futurist Keynote Speaker Stefan Hyttfors

Skicka en förfrågan