Meny

Ska sju företag styra världen?

artificiell intelligens magnificent seven

Vi är alla överens om problemen med auktoritära staters övervakning, men vad tänker vi om det faktum att bara ett fåtal privata företag styr resten av världen?

Problemet är Riksbanken

En liten grupp inflytelserika personer har möjlighet att manipulera penningutbudet (genom att trycka mer) och räntor, som i princip är kostnaden för att låna pengar. Å ena sidan uppmuntrar de människor och företag att ta på sig mer skulder eftersom det är billigare. Sedan, å andra sidan, har de makten att höja räntorna för att hämta tillbaka allt över tid.

AI Unleashed: Who are first to go?

The impact of AI is vast and varied. Its integration will lead to enhanced efficiency, the creation of new business models, and the potential displacement of certain jobs, necessitating workforce retraining. However, it will also result in the generation of new roles and opportunities in the tech-driven landscape.

Föreläsningar & ämnen