Meny

Ska sju företag styra världen?

artificiell intelligens magnificent seven

Vi är alla överens om problemen med auktoritära staters övervakning, men vad tänker vi om det faktum att bara ett fåtal privata företag styr resten av världen?

The Illusion of permanence

To truly understand the illusion of permanence, one must sit silently, letting go of all attachments, all concepts, all desires. In this silence, the vastness of existence reveals itself. One realizes that life and death, creation and destruction, are but two sides of the same coin. There is no beginning or end, only an eternal dance of energies, merging and parting, in a cosmic rhythm.

Föreläsningar & ämnen