Meny

Introduktion

Välkommen till hyttfors.com. Vi respekterar din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi hanterar dina personuppgifter, dina integritetsrättigheter, och hur lagen skyddar dig.

Viktig information och vem vi är

Behandlingsansvarig:
Stefan Hyttfors AB är behandlingsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter:
Stefan Hyttfors AB
Org.nr: 556864-6045
134 61 Ingarö, Stockholm
request@hyttfors.com
+46 733 676 681
hyttfors.com
Dataskyddsansvarig: Stefan Hyttfors, stefan@hyttfors.com, +46 733 676 681

De uppgifter vi samlar in om dig

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig, inklusive:

Identitetsdata: Namn, användarnamn eller liknande identifierare. Kontaktdata: E-postadress och telefonnummer. Teknisk data: IP-adress, webbläsartyp, plats och annan teknologi på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Användardata: Information om hur du använder vår webbplats.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss att. Vanligtvis kommer vi att använda dina personuppgifter för att:

Erbjuda och förbättra våra tjänster. Skicka marknadsföringsmeddelanden till dig. Följa lagliga eller regulatoriska krav.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter förloras av misstag, används eller kommas åt på ett obehörigt sätt.

Dataretention

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in det för.

Dina lagliga rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i förhållande till dina personuppgifter, inklusive rätten att:

Begära tillgång till dina personuppgifter. Begära rättelse av dina personuppgifter. Begära radering av dina personuppgifter. Invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Begära överföring av dina personuppgifter. Rätt att återkalla samtycke.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Genom att klicka på dessa länkar kan tredje parter samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för deras integritetspolicyer.

Kakor (Cookies)

Du kan ställa in din webbläsare för att vägra alla eller vissa webbkakor eller för att varna dig när webbplatser sätter eller får tillgång till kakor. Om du inaktiverar eller vägrar kakor, notera att vissa delar av vår webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Föreläsningar & ämnen